artdone.wordpress.com
Sztuka starości – galeria I
por. galeria Starość w BelwederzeGustav Klimt, Starzec na łożu śmierci / Old Man on his Death-Bed, 1899, Belvedere, Wiedeń / Vienna Die Kraft des Alters / Aging Pride – 17.11.2017-04.03.2018 – Belv…