artdone.wordpress.com
Wystawy w Warszawie – zima/wiosna 2017/2018
por. post Wystawy w Warszawie zima/wiosna 2019Georg Friedrich Kersting, Hafciarka / The Embroiderer, 1817, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa / Warsaw wystawy w Warszawie / exhibitions in Warsaw…