artdone.wordpress.com
Wystawy w Polsce – lato/jesień 2017
por. post Wystawy w Warszawie lato/jesień 2017 oraz post Wystawy w Krakowie lato/jesień 2017 Jean Lambert-Rucki, Para / The Couple, 1931, Kolekcja Agnieszki i Marka Roeflerów / Agnieszka and Marek …