artdone.wordpress.com
Zbiory Prado w Bazylei – galeria
por. post Czy dialog jest potrzebny? oraz galeria MiÄ™dzy Madrytem a BazyleÄ… I ¡Hola Prado! Zwei Sammlungen im Dialog / ¡Hola Prado! Two Collections in Dialogue, widok wystawy / exhibition view, Kun…