artdone.wordpress.com
Jacek i RafaƂ Malczewscy w Szczecinie – galeria
por. galeria Malczewscy. Ojciec i syn I Malczewscy. Figura syna / Malczewscy. The Son Figure, widok wystawy / exhibition view, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin, foto: artdone Malczewscy. Figu…