artdone.wordpress.com
Wystawy w Krakowie – lato/jesień 2017
por. post Wystawy w Krakowie zima/wiosna 2018 Leonardo da Vinci, Dama z łasiczką (Portret Cecylii Gallerani) / Lady with Ermine (Portrait of Cecilia Gallerani), ok. / ca. 1489 90, Muzeum Narodowe w…