artdone.wordpress.com
Egon Schiele w Albertinie – galeria
por. galeria Egon Schiele. Czekając na rocznicę I oraz galeria Egon Schiele. Czekając na rocznicę II Egon Schiele, widok wystawy / exhibition view, Albertina, Wiedeń / Vienna, foto: artdone Egon Sc…