artdone.wordpress.com
Ryszard Winiarski w Teatrze Wielkim – galeria
Ryszard Winiarski, widok wystawy / exhibition view, Galeria Opera, Teatr Wielki, Warszawa / Warsaw, foto: artdone Ryszard Winiarski – 16.03.2017-29.04.2017 – Galeria Opera, Teatr Wielki, Wars…