artdone.wordpress.com
Wystawy w Londynie – zima/wiosna 2017
por. post Wystawy w Londynie lato/jesień 2017Michał Anioł / Michelangelo, Zmartwychwstały Chrystus (Chrystus Giustiniani) / The Risen Christ (The Giustiniani Christ), 1514-15, skończony na początku…