artdone.wordpress.com
Japońskie drzeworyty z kolekcji Jerzego Leskowicza – galeria I
Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza / Journey to Edo. Japanese ukiyo-e prints from the collection of Jerzy Leskowicz – 25.02.2017-07.05.2017 – Muzeum Narodowe …