artdone.wordpress.com
Wystawy w Warszawie – lato/jesień 2016
por. post Wystawy w Warszawie jesień/zima 2016/2017, post Wystawy w Polsce lato/jesień 2016 oraz post Wystawy w Krakowie lato/jesień 2016 Auguste Rodin, Danaida / Danaïd, 1885-89, Musée Rodin, Pary…