artdone.wordpress.com
Historia rzeźby 1946-2016 – galeria III
por. galeria Historia rzeźby 1946-2016 I, galeria Historia rzeźby 1946-2016 II oraz galeria Historia rzeźby 1946-2016 IV Sculpture on the Move 1946–2016, widok wystawy / exhibition view, Kunstmuseu…