artdone.wordpress.com
Wystawy w Polsce – lato/jesień 2016
por. post Wystawy w Polsce zima/wiosna 2017, post Wystawy w Krakowie lato/jesień 2016 oraz post Wystawy w Warszawie wiosna/lato 2016 Juliusz Kossak, Amazonka, 1868, Muzeum Narodowe w Warszawie / Na…