artdone.wordpress.com
Socrealizm blisko i daleko – galeria I
por. galeria Gérard Singer i socrealizm w SzczecinieGérard Singer, 14 lutego w Nicei / Le 14 février à Nice, 1950-51, Muzeum Narodowe w Szczecinie / National Museum in Szczecin Daleko od Moskwy. Gé…