artdone.wordpress.com
Szczery Henri Rousseau – galeria II
por. galeria Szczery Henri Rousseau I, galeria Wokół Henri Rousseau I oraz galeria Wokół Henri Rousseau II Henri Rousseau. Il candore arcaico / Henri Rousseau. Archaic Candour, widok wystawy / exhi…