artdone.wordpress.com
Dzieci kuratorami wystawy – galeria II
por. post Wystawa dla dorosÅ‚ych, galeria Dzieci kuratorami wystawy I, galeria W Muzeum wszystko wolno w Warszawie oraz galeria Dzieci kuratorami wystawy III W Muzeum wszystko wolno. Wystawa przygot…