artdone.wordpress.com
Wokół Henri Rousseau – galeria I
por. galeria Szczery Henri Rousseau I, galeria Szczery Henri Rousseau II oraz galeria Wokół Henri Rousseau II Henri Rousseau. Il candore arcaico, widok wystawy / exhibition view, Pałac Dożów / Pala…