artdone.wordpress.com
Wystawy w Warszawie – wiosna/lato 2016
por. post Wystawy w Warszawie lato/jesień 2016, post Wystawy w Polsce lato/jesień 2016 oraz post Wystawy w Krakowie lato/jesień 2016 Frank Stella, Bogoria IV, 1971, kolekcja Ralpha DeLuki / Ralph D…