artdone.wordpress.com
Wystawy w Berlinie – zima/wiosna 2016
por. post Wystawy w Berlinie jesień/zima 2016Hans Holbein Młodszy / the Younger, Matka Boska z rodziną burmistrza Meyera / The Madonna With the Family of Mayor Meyer (Darmstadt Madonna), 1525-26 or…