artdone.wordpress.com
Krzysztof Wodiczko publicznie – galeria
por. video Krzysztof Wodiczko, Odniesienia / References, 1977/2012 Krzysztof Wodiczko. Na rzecz domeny publicznej / Krzysztof Wodiczko. On Behalf of the Public Domain – 26.06.2015-13.09.2015 …