artdone.wordpress.com
Cesarskie tapiserie (w szczególe) – galeria
por. galeria Cesarskie tapiserie (w całości) Merkury ze znakiem zodiaku ‚Rak (czerwiec) / Mercury with the Zodiac Sign ‚Cancer’ (June) tapiseria z serii 12 misięcy / tapestry from the series The Tw…