artdone.wordpress.com
Tudorowie odkryci – galeria I
por. galeria Tudorowie odkryci II oraz galeria Tudorowie odkryci w XIX wieku Guillim Scrots lub / or William Scrots (przypisywany / attributed to), Edward VI, 1546, National Portrait Gallery, Londy…