artdone.wordpress.com
Olga Boznańska w Warszawie – plakat
por. galeria Olga Boznańska bez blagi I, galeria Wokół Olgi Boznańskiej I oraz post Perfekcyjna panna Alexander Olga Boznańska (1865-1940) – 25.10.2014-01.02.2015 – Muzeum Narodowe w Krakowie, Gmac…