artdone.wordpress.com
Złoty wiek malarstwa holenderskiego – galeria II
por. galeria Złoty wiek malarstwa holenderskiego I Rembrandt and the Dutch Golden Age – 31.10.2014-15.02.2015 – Szépművészeti Múzeum / Museum of Fine Arts, Budapeszt / Budapest