artdone.wordpress.com
Wystawy w Holandii – zima/wiosna 2015
por. post Wystawy w Holandii – lato/jesieĊ„ 2015 wystawy w Holandii / exhibitions in the Netherlands Dining with the Tsars. Fragile beauty from the Hermitage – 06.09.2014-01.03.2015 – He…