artdone.wordpress.com
Josef Hoffmann. Drogi do nowoczesności – galeria
por. galeria Wiedeńskie drogi do nowoczesności oraz galeria Drogi do nowoczesności w Wiedniu Wege der Moderne. Josef Hoffmann, Adolf Loos und die Folgen / Ways to Modernism: Josef Hoffmann, Adolf L…