artdone.wordpress.com
Złoty wiek malarstwa holenderskiego – galeria I
por. galeria Złoty wiek malarstwa holenderskiego IIJohannes Bosschaert, Tulipany / Tulips, ok. 1628 / ca. 1628, Muzeum Narodowe, Sztokholm / Nationalmuseum, Stockholm Rembrandt and the Dutch Golden…