artdone.wordpress.com
Głuchy, niemy i znakomity – galeria
por. post Holandia 2014 oraz video Johannes Thopas exhibition 2014Johannes Thopas, Portret zmarłej dziewczynki, prawdopodobnie Cathariny Margarethy van Valkenburg / Girl on her Deathbed, probably C…