artdone.wordpress.com
Wystawy w Londynie – wiosna/lato 2014
por. post Wystawy w Londynie lato/jesieĊ„ 2014 wystawy w Londynie / exhibitions in London: Turner & the Sea – 22.11.2013-21.04.2014 – National Maritime Museum, Londyn (por. galeria W…