artdone.wordpress.com
Wystawy w Berlinie – zima/wiosna 2014
por. post Wystawy w Berlinie lato/jesień 2014Boris Mikhailovich Iofan, Projekt rekonstrukcji miasta. Główny plac / Design for the reconstruction of Novorossiysk city. Central Square, 1944, Fundacja…