artdone.wordpress.com
Wersal Marii Leszczyńskiej – plakat
por. galeria Maria Leszczyńska i sztuka Wersalu Wersal Marii Leszczyńskiej. Sztuka dworska we Francji XVIII w. – 21.09.2013-05.01.2014 – Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa / Warsaw