artdone.wordpress.com
Piet Mondrian w towarzystwie – galeria
por. galeria Mondrian/Newman/Flavin Piet Mondrian – Barnett Newman – Dan Flavin – 08.09.2013-19.01.2014 – Kunstmuseum, Bazylea / Basel