artdone.wordpress.com
Korespondencje z Łodzi – galeria
por. galeria Korespondencje z Berna Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm – 14.12.2012-30.06.2013 – Muzeum Sztuki, Łódź