artdone.wordpress.com
(Nie tylko) rysunki Albrechta Dürera z Met – galeria
por. galeria Rysunki niemieckie i szwajcarskie u Getty’ego Dürer and Beyond: Central European Drawings in The Metropolitan Museum of Art, 1400–1700 – 03.04.2012-03.09.2012 – The Metropo…