artdone.wordpress.com
Wokół pierwszego arcydzieła Tycjana – galeria
por. post Pierwsze arcydzieło Tycjana Titian’s First Masterpiece: The Flight into Egypt – 04.04.2012-19.08.2012 – The National Gallery, Londyn