artdone.wordpress.com
Deftig Barock
por. galeria Deftig Barock Najłatwiej słowo ‘deftig’ przetłumaczyć jako ‘rubaszny’. Bo przecież barok był rubaszny. Jednak nie oddaje to ani pełnego znaczenia tego słowa ani do końca nie opisuje wy…