artam-co.com
کف کاذب ضد خش یک نیاز اساسی برای هر اتاق سرور و یا دیتاسنتر میباشد
تمامی مدیران فنآوری اطلاعات هر سازمانی میدانند که لازمه داشتن یک مرکز داده استاندارد استفاده از کف کاذب ضد خش میباشد که عدم استفاده از آن میتواند ...