artaks.wordpress.com
Վախերի դեմ:Կանադայի Քաղցկեղի դեմ պայքարի ասոցիացիա
Վախեր…Սրանք այն բաներն են, որոնք խանգարում են մարդուն վայելել կյանքը լիարժեք: Հատկապես երբ այդ կյանքը վայելելու համար մնացել է շատ քիչ ժամանակ: Խոսքը վերաբերում է քաղցկեղով հիվանդ մարդկանց: 2…