artaks.wordpress.com
iPhone-ի նոր հավելվածները:)
iPhone-ի նոր հավելվածների համար Apple-ի գործակալությունը` TBWA\Media Arts Lab նկարահանել է նոր դինամիկ հոլովակ:)