artaks.wordpress.com
Կյոռլինգ BIC-ի ձևով:)
Անցյալ տարվա համացանցային ամենահաջողված գովազդային արշավի` youtube ցանցում Tippex-ի գովազդի Hunter հոլավակների ինտերակտիվ շարքի հեղինակների կողմից(Buzzman agensy) գործարկվել է BIC սափրիչների գովազդ…