artaks.wordpress.com
ReBranding or NoReBranding? Starbucks!!!
Ուղիղ 40 տարի առաջ Սիեթլ քաղաքում երեք “Կոֆեման” էնտուզիաստ ընկերներ` անգլերենի դասատու Ջերրի Բոլդուինը, պատմության դասատու Զև Սիեգալը և գրող Գորդոն Բուքերը հիմնադրեցին “Սթարբաքս&…