artaks.wordpress.com
Teaser for 3D commercial “MINI vs Monster”
Հենց այսօր youtube վիդեպորտալում հայտնվեց երկու հետաքրքիր գովազդային Թիզեր: Կարծես թե կապ չունեցող բաներ են` մի “Ուժեղ” տնային տնտեսուհի և մի ամբողջ չինական կամ ճապոնական ընտանիք հիաց…