artabros.org
Montaña
Facer montaña na compañía de outros montañeiros; este é o obxectivo fundamental desta sección, que quere manter viva a tradición de montaña de Artabros. Montaña entendida como deporte e entrenamen…