artabros.org
Reunión da sección de Montaña – 10/02/2011
Convocase reunión da Seccion de Montaña o xoves 10 de febreiro no clube as 2030. Os temas principais a tratar serán o calendario de actividades para os próximos meses e as solicitudes de material…