artabros.org
Vindeira saida de montaña: Picos 30 de xullo – 1 de agosto
Saida de tendas ou vivac para travesía e ascensións polo macizo central de Picos: -Durmida en tendas ou vivac cumplindo o permitido no parque -Dificultade técnica baixa, física media -Límite de pra…