artabros.org
Cambio de data na saida ó Petón do Xalo
Montañeiros: tras da saida ó Montigüero, toca xornada técnica no Xalo, aberta a quen queira vir a tecnificarse en rapels, encordamentos… AVISO: respecto ó previsto inicialmente, esta saida po…