art7ess.wordpress.com
Промяна
Продай ми ботокс 2 пръста с лед догоре син камък ореол от клечки изхабени за олтара на барутен спомен лятото пращи а градовете дращят ревнали покоите пищят когато стане време греховете да се плащат…