arozakabuhasan.wordpress.com
Khutbah Jumat Terbaru Harga Iman
Khutbah Jumat Terbaru Harga Iman > Harga Iman Khutbah Jumat di Masjid Al-Fajr, Jl. Cijagra Raya No. 39 Bandung, Jum`at 15 Juli 2016.(Imam Khotib Ust. A. Rozak Abuhasan) KHUTBAH PERTAMA إِنَّ الْ…