arousanortemprego.wordpress.com
Porgrama C-Teams
XORNADA DE PRESENTACION PROGRAMA C-TEAMS PARA A MELLORA COMPETITIVA DE NOVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓXICA Lugar: MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA – MUPEGA. San Lázaro, 107 – 15703 Santiago Data: …