arousanortemprego.wordpress.com
Probas ESO
Convocatoria -Obxecto: convocatoria das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de maio e setembro, e se d…